Privatumo politika

Jūsų poilsis Nidoje

Privatumo politika

Ši Privatumo Politika nustato tvarką kokie asmens duomenys apie jus gali būti renkami ir kaip jie tvarkomi, kai jūs lankotės UAB Naspecto administuojamuose Palanga Visit apartamentuose ir SPA („Naspecto“), naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mums priklausančiose interneto svetainėse https://palangavisit.lt/ ar https://visitnida.com/ („Svetainė“) arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per oficialią Palanga Visit Facebook paskyrą https://www.facebook.com/palangavisit („Socialiniai tinklai“).

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas – UAB Naspecto, juridinio asmens kodas 303372076, registruotos buveinės adresas Totorių g. 5-19, LT-01121 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Kokius jūsų asmens duomenis mes renkame?

Kai jūs lankotės Naspecto apartamentuose, naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar naršote Svetainėje arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus, mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums rezervuodami apartamentus (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, viešnagės apartamentuose laikotarpis, svečių skaičius ir kita papildomai nurodyta informacija);
 • informaciją apie jūsų atsiskaitymus už Naspecto teikiamas paslaugas;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums bendraudami su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus;
 • informaciją apie jūsų kompiuterį ir apie jūsų apsilankymus bei naudojimąsi mūsų Svetaine, įskaitant jūsų IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;
 • vaizdo įrašus, kai jūs lankotės Naspecto apartamentuose ar jų teritorijoje, kur yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros;
 • informaciją, kurią mums suteikia tretieji asmenys apie jus dėl kurios jūs esate suteikę leidimą jiems dalintis ja su mumis;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios Privatumo Politikos pažeidimu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys atitinkamais atvejais yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūsų pačiu mums duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais nurodytais šioje Privatumo Politikoje;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant suteikti jums Naspecto paslaugas;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Naspecto arba trečiųjų asmenų interesų.

Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo Politikoje nurodytiems tikslams. Mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • sutarties su jumis sudarymui ir jos vykdymui;
 • sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo jums tikslais;
 • komunikavimui su jumis;
 • paslaugų kokybės gerinimui;
 • lojalumo programos vykdymui;
 • užtikrinti jūsų ir / ar Naspecto saugumą, turto apsaugą, viešosios tvarkos palaikymą, kai yra lankomasi Naspecto apartamentuose ar jų teritorijoje;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra jums reikalinga, siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes surinkome iš jūsų pagal šią Privatumo Politiką, saugome ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 3 metus po paslaugų jums suteikimo. Vaizdo įrašai saugomi ne ilgiau nei 30 dienų nuo jų įrašymo dienos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kam mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų darbuotojams, partneriams ir kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje Privatumo Politikoje.

Be to, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

 • jei mes turime tai atlikti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo Politikoje, mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Naspecto darbuotojai ir partneriai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti tretiesiems asmenims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Naspecto klientus bei bendravimą su jais tiesiogiai ar per Socialinius tinklus.

Vaikai

Jei žinome, kad asmuo nėra sulaukęs 18 metų, mes nerenkame ar neprašome jo asmens duomenų arba neleidžiame tokiam asmeniui užsisakyti mūsų apartamentų.

Jei sužinosime, kad neturėdami tėvų sutikimo rinkome asmens duomenis iš asmens, nesulaukusio 18 metų, nedelsdami imsimės veiksmų, kad šią informaciją pašalintume. Jei manote, kad turime arba galime gauti informacijos iš asmenų, nesulaukusių 18 metų, arba informacijos apie juos, susisiekite su mumis adresu info@visitnida.com

Slapukai

Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Slapuko pavadinimas Aprašymas / Tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas Įėjimo į Svetainę metu Iki Svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius Vidinis Svetainės
_ga Naudojamas atskirti vartotojus Įėjimo į Svetainę metu 2 metus Unikalus identifikatorius Google Analytics
_gid Naudojamas atskirti vartotojus Įėjimo į Svetainę metu 24 val. Unikalus identifikatorius Google Analytics
_gat Naudojamas reklamos funkcijoms įjungti Įėjimo į Svetainę metu 10 min. Unikalus identifikatorius Google Analytics

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad Naspecto Socialiniams tinklams yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Dėl to, naudodamiesi Socialiniais tinklais, prašome susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika ir jos laikytis.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Naspecto arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į Naspecto el. pašto adresu info@visitnida.com su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę pateikiant galiojančio asmens dokumento kopiją arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

Naspecto įgyvendindamas jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, Naspecto turi teisę:

 • pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
 • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis el. paštu info@visitnida.com, tel. +370 648 49555 arba adresu Kastyčio g. 3A, LT–00137 Palanga, Lietuvos Respublika.

Baigiamosios nuostatos

Mes galime bet kada pakeisti šią Privatumo Politiką be atskiro pranešimo. Jei bus padaryti esminiai Privatumo Politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama mūsų Svetainėje ar jūsų nurodytu el. paštu. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti mūsų naudojamą Privatumo Politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši Privatumo Politika įsigaliojo 2019 m. vasario 25 d.

Gavę Jūsų užklausą netrukus su Jumis susisieksime su geriausiu pasiūlymu, kuris atitiktų Jūsų poreikius.

Norint greitesnio atsakymo paskambinkite mums ir atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

1. Paskambinkite mums. Patarsime ir padėsime
+370 630 08558

Jusu poilsis Nidoje kontaktai nakvyne Nidoje

2. Parašykite mums info@palangavisit.lt

Jusu poilsis Nidoje kontaktai nakvyne Nidoje