Apartamentų taisyklės

Jūsų poilsis Nidoje

Siekiame ramaus poilsio visiems apartamentų svečiams, propaguojame ramybę, jaukumą ir šeimos poilsį. todėl visų svečių prašome laikytis mūsų vidinių taisyklių.

Vidinės apartamentų taisyklės

Draudžiama rūkyti apartamentuose ar apartamentų teritorijoje, išskyrus specialiai tam skirtas ir pažymėtas vietas. Už rūkymą apartamentuose skiriama 100 € bauda. Bauda skiriama apartamentuose radus bet kokių rūkymo pėdsakų, nustačius rūkymo kvapą; draudžiama apartamentuose apsistoti su gyvūnais neturint atskiro raštiško apartamentų administratoriaus sutikimo; draudžiama šiukšlinti apartamentų teritorijoje; draudžiama naudoti paklodes, užklotus, rankšluosčius ir kitus apartamentuose esančius daiktus lauke – panaudojus Jūs įsipareigojate kompensuoti pilną panaudoto daikto kainą; draudžiama išnešti bet kokį apartamentuose esantį turtą iš apartamentų; nustačius turto išnešimą, Jūs įsipareigojate apmokėti išnešto iš apartamentų turto vertę; draudžiama specialiai, sąmoningai gadinti apartamentams priklausantį turtą – nustačius sugadinimo atvejį Jūs įsipareigojate kompensuoti pilną sugadinto daikto ar turto vertę; draudžiama vėlai vakare (tarp 22.00 ir 6.00) triukšmauti, garsiai klausyti muzikos ar bet kokiais kitais būdais trukdyti kitų svečių ramybę ir privatumą – pažeidimo atveju kviečiama policija dėl viešosios tvarkos pažeidimo be išankstinio perspėjimo; draudžiama neturint apartamentų administratoriaus sutikimo ir neapmokėjus, kviesti kitus, neregistruotus asmenis į apartamentus – nustačius pašalinių asmenų buvimą apartamentuose taikomas 50 € mokestis už asmenį per parą; Jūs įsipareigojate būtinai pranešti apie apartamentuose rastą ar padarytą netyčinę ar tyčinę žalą (žalos atlyginimas vertinamas apartamentų administratoriaus, remiantis šalių susitarimu ir turto verte), didžiąja dalimi atveju pranešus apie žalą nėra reikalaujama jos atlyginti, tuo tarpu nepranešus apie žalą Jūs įsipareigojate atlyginti ją pilnai; draudžiama apartamentuose naudoti atviros ugnies šaltinius. Jūs sutinkate sumokėti dviejų nakvynių vertės žalos depozitą jei to pageidauja Apartamentų administratorius. Šis užstatas grąžinamas išvykimo dieną tuo atveju jei jūs nepažeidėte jokių apartamentų taisyklių.

Kita informacija

Išvykimo laikas yra iki 12:00 (norint išvykti vėliau arba norint palikti daiktus vėlesniam išvykimui, kreiptis į apartamentų administratorių); Už papildomą mokestį galimas vėlyvas išvykimas tik suderinus su administracija. Išvykimo pavėlinimas iki 15:00 – 30 €, iki 17:00 – 50 €.

Pametus apartamentų raktus taikomas 30 € mokestis; sugadinus apartamentų raktus taikomas 20 € mokestis; atvykimo ir viešnagės metu Jūs galite kreiptis į apartamentų administratorių dėl tvarkymo darbų viešnagės metu atlikimo (šiukšlių išnešimo, patalynės keitimo ar kt.); Jūs privalote pranešti apartamentų administratoriui apie neveikiančią ar sugedusią buitinę techniką ir kitą apartamentuose esančią įrangą, kad būtų galima ją sutvarkyti ar pašalinti gedimą; Jūs privalote laikytis apartamentuose esančios įrangos naudojimo ir saugos instrukcijų; draudžiama palikti neprižiūrimą įjungtą buitinę techniką ar kitus elektrinius prietaisus; draudžiama palikti atrakintus tuščius apartamentus. Nustačius įrangos gedimus mes įsipareigojame kuo greičiau pašalinti atsiradusius gedimus ar trūkumus. Jei nustatyti gedimai pašalinami per greičiau nei 2 darbo dienas Jūs atsisakote teisės reikalauti kompensacijos, kitu atveju Jūs turite teisę kreiptis į apartamentų administratorių dėl dalinės kompensacijos, rezervacijos pratęsimo ar bet kokio kito susitarimo.

Nesilaikant ar pažeidus šias taisykles apartamentų administratorius turi teisę iškeldinti Svečius nepasibaigus sutartam apartamentų nuomos laikotarpiui. Apartamentų administratorius turi teisę kliento reikalauti atlyginti dėl taisyklių nesilaikymo ar pažeidimo patirtą žalą. Apartamentų administratorius neatsako už klientų paliktus asmeninius daiktus apartamentuose nakvynės metu.

Apartamentų svečiams galimai suteikiamos papildomos tvarkymo paslaugos: apartamentų aptvarkymas 25 €, apartamentų aptvarkymas ir patalynės keitimas 50 €.

Įregistravimas: 15:00 – 22:00 val., išregistravimas iki 12:00 val.. Atlikus rezervaciją prašome iš anksto pranešti numatomą atvykimo laiką.

Apartamentuose nepriimame svečių su augintiniais.

Iš anksto pageidavus galime suteikti vaikišką lovelę – maniežą vaikams iki 4 metų. Visų vaikiškų lovelių ir papildomų lovų suteikimas priklauso nuo užimtumo, prašome iš anksto informuoti apie nepilnamečius svečius.

Apartamentų įėjimas stebimas vaizdo kamerų visą parą. Šių kamerų įrašai gali būti panaudoti patikrinti ar svečiai laikosi apartamentų taisyklių ir panaudoti kaip pagrindas priskaičiuoti papildomus mokesčius ar baudas numatytas šiose taisyklėse. Visi įrašai yra naudojami ir saugomi pagal mūsų privatumo ir duomenų saugojimo tvarkas, kurias galite rasti mūsų internetiniame puslapyje https://www.visitnida.com arba gauti jas pateikus užklausą el. paštu apartamentų administratoriui.

Išankstinio apmokėjimo taisyklės, neatvykimo atvejai

Rezervacijos patvirtinimui būtinas 50% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas jei iki atvykimo yra daugiau nei 7 kalendorinės dienos arba 100% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas jei iki atvykimo yra likę 7 ar mažiau kalendorinių dienų. Iki įsiregistravimo apartamentuose būtina apmokėti visą rezervacijos sumą. Neapmokėjus visos sumos apartamentų administratorius turime teisę Jūsų nepriimti į apartamentus negrąžinant apmokėto avanso arba sutrumpinti Jūsų rezervaciją. Atlikus rezervaciją ir neapmokėjus avanso per 24h, apartamentų administratorius turi teisę atšaukti rezervaciją, nebent nustatomas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės kaip tai numato LR civilinis kodeksas.

Rezervavus ir negalint atvykti į apartamentus ir informavus apartamentų administratorių anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos galimas rezervacijos datų pakeitimas. Pakeitimo metu dėl galimai kintančios kainodaros pasikeitus rezervacijos kainai atsiradęs kainų skirtumas privalo būti apmokėtas per 24 val. nuo rezervacijos pakeitimo. Jei pakeistos rezervacijos vertė sumažėja, skirtumas klientui nėra grąžinamas.

Rezervavus ir negalint atvykti ir neinformavus apartamentų administratoriaus anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, ar neatvykus rezervacijos datos gali būti keičiamos kitomis tik atskiru susitarimu su apartamentų administratoriumi o rezervacijos atšaukimo atveju apmokėtas avansas nėra grąžinamas.

Rezervacijos atšaukimo taisyklės

„Visit Nida“ klientai turi teisę atšaukti rezervaciją ir teikti prašymus kompensacijai už apmokėtą rezervaciją gauti. Prašymai atšaukti rezervaciją pateikiami laisvos formos elektroninio pašto laišku adresu info@visitnida.com. Už apmokėtas rezervacijas grąžinimai apskaičiuojami tokia tvarka:

  • Jei rezervacija atšaukiama 45 kalendorinės dienos iki numatyto atvykimo laiko, grąžinama visa rezervacijos suma ir šiuo atveju nuskaičiuojamas tik 25 € administracinis mokestis.
  • Jei rezervacija atšaukiama iki atvykimo likus mažiau nei 45, bet daugiau nei 30 (imtinai) kalendorinių dienų grąžinama ne daugiau nei 50 % apmokėtos rezervacijos sumos, administravimo mokestis į šią sumą jau įtrauktas.
  • Jei rezervacija atšaukiama iki atvykimo likus mažiau nei 30 kalendorinių dienų, rezervacijos suma negrąžinama. Rezervacijos suma gali būti grąžinta tik atskiru apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto įmonės atstovo ir kliento susitarimu. Svečiui nepasirodžius nuskaičiuojama pilna rezervacijos kaina. Svečiui išvykus prieš rezervacijos pabaigą nuskaičiuojama visa rezervacijos kaina.

Rezervacijoms be atšaukimo sumokėti avansai ar pilni rezervacijų mokesčiai nėra grąžinami atšaukimo, neatvykimo ar ankstyvo išvykimo atvejais. Kitais atvejais „Visit Nida“ klientai turi teisę atšaukti rezervaciją ir teikti prašymus kompensacijai už apmokėtą rezervaciją gauti bendra tvarka kaip numato šios taisyklės.

Visų rezervacijų datos gali būti pakeistos tik atskiru apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto įmonės atstovo ir kliento susitarimu iki atvykimo likus ne mažiau nei 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms. Apartamentų administratorius ir UAB Naspecto neįsipareigojas ir neprivalo suteikti galimybės pakeisti rezervacijų datas. Pakeitus rezervacijos dienas susidarius rezervacijų vertės skirtumui šis skirtumas klientui negrąžinamas. Pasirinkus didesnės vertės rezervaciją klientas privalo apmokėti šį skirtumą rezervacijos dienų keitimo metu. Keičiant rezervacijų datas rezervacija gali būti perkelta ne vėlesniam nei pusės metų laikotarpiui.

Baigiamosios nuostatos

Rezervacijoms atliktoms https://www.visitnida.com internetiniame puslapyje taikomos šios rezervacijų atšaukimo taisyklės. Rezervacijoms atliktoms mūsų partnerių rezervacijų sistemose taikomos atitinkamose sistemose nurodytos atšaukimo taisyklės, jei jos nenurodytos – taikomos šios rezervacijų taisyklės.

Gavę Jūsų užklausą netrukus su Jumis susisieksime su geriausiu pasiūlymu, kuris atitiktų Jūsų poreikius.

Norint greitesnio atsakymo paskambinkite mums ir atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

1. Paskambinkite mums. Patarsime ir padėsime
+370 630 08558

Jusu poilsis Nidoje kontaktai nakvyne Nidoje

2. Parašykite mums info@palangavisit.lt

Jusu poilsis Nidoje kontaktai nakvyne Nidoje