Privatumo politika

Ši Privatumo Politika nustato tvarką kokie asmens duomenys apie jus gali būti renkami ir kaip jie tvarkomi, kai jūs lankotės UAB Naspecto apartamentuose („Naspecto“), naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mums priklausančiose interneto svetainėse https://palangavisit.lt/ ar https://visitnida.com/ („Svetainė“) arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per oficialią Naspecto Facebook paskyrą („Socialiniai tinklai“).

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas – Naspecto – UAB Naspecto, juridinio asmens kodas 303372076, registruotos buveinės adresas Totorių g. 5-19, LT-01121 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Kokius jūsų asmens duomenis mes renkame?

Kai jūs lankotės Naspecto apartamentuose, naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar naršote Svetainėje arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus, mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums rezervuodami apartamentus (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, viešnagės apartamentuose laikotarpis, svečių skaičius ir kita papildomai nurodyta informacija);

 • informaciją apie jūsų atsiskaitymus už Naspecto teikiamas paslaugas;

 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums bendraudami su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus;

 • informaciją apie jūsų kompiuterį ir apie jūsų apsilankymus bei naudojimąsi mūsų Svetaine, įskaitant jūsų IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;

 • vaizdo įrašus, kai jūs lankotės Naspecto apartamentuose ar jų teritorijoje, kur yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros;

 • informaciją, kurią mums suteikia tretieji asmenys apie jus dėl kurios jūs esate suteikę leidimą jiems dalintis ja su mumis;

 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios Privatumo Politikos pažeidimu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys atitinkamais atvejais yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūsų pačiu mums duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais nurodytais šioje Privatumo Politikoje;

 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant suteikti jums Naspecto paslaugas;

 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Naspecto arba trečiųjų asmenų interesų.

Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo Politikoje nurodytiems tikslams. Mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • sutarties su jumis sudarymui ir jos vykdymui;

 • sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo jums tikslais;

 • komunikavimui su jumis;

 • paslaugų kokybės gerinimui;

 • lojalumo programos vykdymui;

 • užtikrinti jūsų ir / ar Naspecto saugumą, turto apsaugą, viešosios tvarkos palaikymą, kai yra lankomasi Naspecto apartamentuose ar jų teritorijoje;

 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra jums reikalinga, siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes surinkome iš jūsų pagal šią Privatumo Politiką, saugome ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 3 metus po paslaugų jums suteikimo. Vaizdo įrašai saugomi ne ilgiau nei 30 dienų nuo jų įrašymo dienos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kam mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų darbuotojams, partneriams ir kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje Privatumo Politikoje.

Be to, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

 • jei mes turime tai atlikti pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo Politikoje, mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Naspecto darbuotojai ir partneriai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti tretiesiems asmenims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Naspecto klientus bei bendravimą su jais tiesiogiai ar per Socialinius tinklus.

Vaikai

Jei žinome, kad asmuo nėra sulaukęs 18 metų, mes nerenkame ar neprašome jo asmens duomenų arba neleidžiame tokiam asmeniui užsisakyti mūsų apartamentų.

Jei sužinosime, kad neturėdami tėvų sutikimo rinkome asmens duomenis iš asmens, nesulaukusio 18 metų, nedelsdami imsimės veiksmų, kad šią informaciją pašalintume. Jei manote, kad turime arba galime gauti informacijos iš asmenų, nesulaukusių 18 metų, arba informacijos apie juos, susisiekite su mumis adresu info@palangavisit.lt.

Slapukai

Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Slapuko pavadinimas

Aprašymas / Tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Papildoma informacija

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas

Įėjimo į Svetainę metu

Iki Svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

Vidinis Svetainės

_ga

Naudojamas atskirti vartotojus

Įėjimo į Svetainę metu

2 metus

Unikalus identifikatorius

Google Analytics

_gid

Naudojamas atskirti vartotojus

Įėjimo į Svetainę metu

24 val.

Unikalus identifikatorius

Google Analytics

_gat

Naudojamas reklamos funkcijoms įjungti

Įėjimo į Svetainę metu

10 min.

Unikalus identifikatorius

Google Analytics

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad Naspecto Socialiniams tinklams yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Dėl to, naudodamiesi Socialiniais tinklais, prašome susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika ir jos laikytis.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);

 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Naspecto arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į Naspecto el. pašto adresu info@palangavisit.lt su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę pateikiant galiojančio asmens dokumento kopiją arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

Naspecto įgyvendindamas jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, Naspecto turi teisę:

 • pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba

 • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis el. paštu info@palangavisit.lt, tel. +370 630 08558 arba adresu Kastyčio g. 3A, LT–00137 Palanga, Lietuvos Respublika.

Baigiamosios nuostatos

Mes galime bet kada pakeisti šią Privatumo Politiką be atskiro pranešimo. Jei bus padaryti esminiai Privatumo Politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama mūsų Svetainėje ar jūsų nurodytu el. paštu. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti mūsų naudojamą Privatumo Politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši Privatumo Politika įsigaliojo 2019 m. vasario 25 d.

Apartamentų taisyklės
Siekiame ramaus poilsio visiems apartamentų svečiams, propaguojame ramybę, jaukumą ir šeimos poilsį. todėl visų svečių prašome laikytis mūsų vidinių taisyklių.

Vidinės apartamentų taisyklės
draudžiama rūkyti apartamentuose ar apartamentų teritorijoje, išskyrus specialiai tam skirtas ir pažymėtas vietas. Už rūkymą apartamentuose skiriama 100 € bauda. Bauda skiriama apartamentuose radus bet kokių rūkymo pėdsakų, nustačius rūkymo kvapą; draudžiama apartamentuose apsistoti su gyvūnais neturint atskiro raštiško apartamentų administratoriaus sutikimo; draudžiama šiukšlinti apartamentų teritorijoje; draudžiama naudoti paklodes, užklotus, rankšluosčius ir kitus apartamentuose esančius daiktus lauke – panaudojus Jūs įsipareigojate kompensuoti pilną panaudoto daikto kainą; draudžiama išnešti bet kokį apartamentuose esantį turtą iš apartamentų; nustačius turto išnešimą, Jūs įsipareigojate apmokėti išnešto iš apartamentų turto vertę; draudžiama specialiai, sąmoningai gadinti apartamentams priklausantį turtą – nustačius sugadinimo atvejį Jūs įsipareigojate kompensuoti pilną sugadinto daikto ar turto vertę; draudžiama vėlai vakare (tarp 22.00 ir 6.00) triukšmauti, garsiai klausyti muzikos ar bet kokiais kitais būdais trukdyti kitų svečių ramybę ir privatumą – pažeidimo atveju kviečiama policija dėl viešosios tvarkos pažeidimo be išankstinio perspėjimo; draudžiama neturint apartamentų administratoriaus sutikimo ir neapmokėjus, kviesti kitus, neregistruotus asmenis į apartamentus – nustačius pašalinių asmenų buvimą apartamentuose taikomas 50 € mokestis už asmenį per parą; Jūs įsipareigojate būtinai pranešti apie apartamentuose rastą ar padarytą netyčinę ar tyčinę žalą (žalos atlyginimas vertinamas apartamentų administratoriaus, remiantis šalių susitarimu ir turto verte), didžiąja dalimi atveju pranešus apie žalą nėra reikalaujama jos atlyginti, tuo tarpu nepranešus apie žalą Jūs įsipareigojate atlyginti ją pilnai; draudžiama apartamentuose naudoti atviros ugnies šaltinius. Jūs sutinkate sumokėti dviejų nakvynių vertės žalos depozitą jei to pageidauja Apartamentų administratorius

Kita informacija
išvykimo laikas yra iki 12.00 (norint išvykti vėliau arba norint palikti daiktus vėlesniam išvykimui, kreiptis į apartamentų administratorių); pametus apartamentų raktus taikomas 30 € mokestis; sugadinus apartamentų raktus taikomas 20 € mokestis; atvykimo ir viešnagės metu Jūs galite kreiptis į apartamentų administratorių dėl tvarkymo darbų viešnagės metu atlikimo (šiukšlių išnešimo, patalynės keitimo ar kt.); Jūs privalote pranešti apartamentų administratoriui apie neveikiančią ar sugedusią buitinę techniką ir kitą apartamentuose esančią įrangą, kad būtų galima ją sutvarkyti ar pašalinti gedimą; Jūs privalote laikytis apartamentuose esančios įrangos naudojimo ir saugos instrukcijų; draudžiama palikti neprižiūrimą įjungtą buitinę techniką ar kitus elektrinius prietaisus; draudžiama palikti atrakintus tuščius apartamentus. Nustačius įrangos gedimus mes įsipareigojame kuo greičiau pašalinti atsiradusius gedimus ar trūkumus. Jei nustatyti gedimai pašalinami per greičiau nei 2 darbo dienas Jūs atsisakote teisės reikalauti kompensacijos, kitu atveju Jūs turite teisę kreiptis į apartamentų administratorių dėl dalinės kompensacijos, rezervacijos pratęsimo ar bet kokio kito susitarimo.

Apartamentų svečiams galimai suteikiamos papildomos tvarkymo paslaugos: apartamentų aptvarkymas 25 €, apartamentų aptvarkymas ir patalynės keitimas 50 €.
Įregistravimas: 15:00 – 22:00 val., išregistravimas iki 12:00 val.. Atlikus rezervaciją prašome iš anksto pranešti numatomą atvykimo laiką.
Iš anksto pageidavus galime suteikti vaikišką lovelę – maniežą vaikams iki 4 metų. Visų vaikiškų lovelių ir papildomų lovų suteikimas priklauso nuo užimtumo, prašome iš anksto informuoti apie nepilnamečius svečius.
Apartamentų įėjimas stebimas vaizdo kamerų visą parą. Šių kamerų įrašai gali būti panaudoti patikrinti ar svečiai laikosi apartamentų taisyklių ir panaudoti kaip pagrindas priskaičiuoti papildomus mokesčius ar baudas numatytas šiose taisyklėse. Visi įrašai yra naudojami ir saugomi pagal mūsų privatumo ir duomenų saugojimo tvarkas, kurias galite rasti mūsų internetiniame puslapyje https://www.visitnida.com arba https://www.palangavisit.lt arba gauti jas pateikus užklausą el. paštu apartamentų administratoriui.

Nesilaikant ar pažeidus šias taisykles apartamentų administratorius turi teisę iškeldinti Svečius nepasibaigus sutartam apartamentų nuomos laikotarpiui. Apartamentų administratorius turi teisę kliento reikalauti atlyginti dėl taisyklių nesilaikymo ar pažeidimo patirtą žalą. Apartamentų administratorius neatsako už klientų paliktus asmeninius daiktus apartamentuose nakvynės metu.

Išankstinio apmokėjimo taisyklės, neatvykimo atvejai:
Rezervacijos patvirtinimui būtinas 50% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas jei iki atvykimo yra daugiau nei 7 kalendorinės dienos arba 100% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas jei iki atvykimo yra likę 7 ar mažiau kalendorinių dienų. Iki įsiregistravimo apartamentuose būtina apmokėti visą rezervacijos sumą. Neapmokėjus visos sumos apartamentų administratorius turime teisę Jūsų nepriimti į apartamentus negrąžinant apmokėto avanso arba sutrumpinti Jūsų rezervaciją. Atlikus rezervaciją ir neapmokėjus avanso per 24h, apartamentų administratorius turi teisę atšaukti rezervaciją, nebent nustatomas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės kaip tai numato LR civilinis kodeksas.

Rezervavus ir negalint atvykti į apartamentus ir informavus apartamentų administratorių anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos galimas rezervacijos datų pakeitimas. Pakeitimo metu dėl galimai kintančios kainodaros pasikeitus rezervacijos kainai atsiradęs kainų skirtumas privalo būti apmokėtas per 24 val. nuo rezervacijos pakeitimo. Jei pakeistos rezervacijos vertė sumažėja, skirtumas klientui nėra grąžinamas.

Rezervavus ir negalint atvykti ir neinformavus apartamentų administratoriaus anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, ar neatvykus rezervacijos datos gali būti keičiamos kitomis tik atskiru susitarimu su apartamentų administratoriumi o rezervacijos atšaukimo atveju apmokėtas avansas nėra grąžinamas.

Rezervacijų atšaukimo taisyklės
„Palanga Visit“ ir „Visit Nida“ klientai turi teisę atšaukti rezervaciją ir teikti prašymus kompensacijai už apmokėtą rezervaciją gauti. Prašymai atšaukti rezervaciją pateikiami laisvos formos elektroninio pašto laišku adresuotu info@palangavisit.lt arba info@visitnida.com. Už apmokėtas rezervacijas grąžinimai apskaičiuojami tokia tvarka:

Jei rezervacija atšaukiama 45 kalendorinės dienos iki numatyto atvykimo laiko, grąžinama visa rezervacijos suma ir šiuo atveju nuskaičiuojamas tik 25 € administracinis mokestis.
Jei rezervacija atšaukiama iki atvykimo likus mažiau nei 45, bet daugiau nei 30 (imtinai) kalendorinių dienų grąžinama ne daugiau nei 50 % apmokėtos rezervacijos sumos, administravimo mokestis į šią sumą jau įtrauktas.
Jei rezervacija atšaukiama iki atvykimo likus mažiau nei 30 kalendorinių dienų, rezervacijos suma negrąžinama. Rezervacijos suma gali būti grąžinta tik atskiru apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto įmonės atstovo ir kliento susitarimu. Svečiui nepasirodžius nuskaičiuojama pilna rezervacijos kaina. Svečiui išvykus prieš rezervacijos pabaigą nuskaičiuojama visa rezervacijos kaina.
Rezervacijoms be atšaukimo sumokėti avansai ar pilni rezervacijų mokesčiai nėra grąžinami atšaukimo, neatvykimo ar ankstyvo išvykimo atvejais. Kitais atvejais „Palanga Visit“ ir „Visit Nida“ klientai turi teisę atšaukti rezervaciją ir teikti prašymus kompensacijai už apmokėtą rezervaciją gauti bendra tvarka kaip numato šios taisyklės.

Visų rezervacijų datos gali būti pakeistos tik atskiru apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto įmonės atstovo ir kliento susitarimu iki atvykimo likus ne mažiau nei 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms. Pakeitus rezervacijos dienas susidarius rezervacijų vertės skirtumui šis skirtumas klientui negrąžinamas. Pasirinkus didesnės vertės rezervaciją klientas privalo apmokėti šį skirtumą rezervacijos dienų keitimo metu.

Baigiamosios nuostatos
Rezervacijoms atliktoms https://www.palangavisit.lt ir https://www.visitnida.com internetiniuose puslapiuose taikomos šios rezervacijų atšaukimo taisyklės. Rezervacijoms atliktoms mūsų partnerių rezervacijų sistemose taikomos atitinkamose sistemose nurodytos atšaukimo taisyklės, jei jos nenurodytos – taikomos šios rezervacijų taisyklės.